Açı ve Mimarlık

Öncelikle mimarlıkla geometri arasında nasıl bir ilişki var ona bakalım.

 

geometrinin veya açının kullanılmadığı hiç bir yapı yoktur. mimari yapılar plan ve form bakımından geometri ile içiçedir. mekanların oluşumu, mekanların şekli belirlenirken hep açı ve geometrik formlar kullanılır ( kare, dikdörtgen, yamuk, daire, yay, çokgenler vb.)

Hangi geometrik şeklin planda kullanılacağı, birçok kritere  bağlıdır.

bunlardan bazıları

1. Fonksiyonel kaygılar : bir mekanı oluştururken kullanışlı olması göz önünde bulundurulur. kare veya dikdörtgene yakın formlar daha kullanışlıdır. Dairesel veya çokgenli formlar, fonksiyon bakımından sıkıntı doğurabilir.

2. Yapının yapılacağı arazinin şekli ve topoğrafyası plan oluşumunda etkilidir. Üçgen şeklinde bir arazi üzerine yapılacak olan yapının bazı mekanları üçgen veya üçgene yakın çıkabilir. Bazen istenmeyen sivri açılar oluşabilir. Bu sivri köşelerin olduğu kısımlar kayıp alanlardır. Mimarlar tasarım yaparken minimum kayıp alan oluşturmaya çalışırlar.

3. İklim şartları ve Yön'de tasarım sürecinde etkilidir. Hakim rüzgar yönü, Güneşin geliş açısı binanın formunda etkilidir. Güneşten maksimum yararlanma söz konusu olduğu takdirde. Bina güneşin geliş açısına göre yerleştirilir. Bu yerleşim yapılırken de açıdan faydalanılır.

 

 

Geometri ve açının mimaride kullanıldığı bir alanda cephe ve formdur.

 

Geometrik hacimlerin ( küp, koni, küre, piramit, vb ) formda kullanılma amacaı genelde estetik kaygılardan dolayıdır.

 

geometrik hacimlerin kullanıldığı mimari akımlar pürizm ve metabolizm sayılabilir.

 

Pürizm de  dik açılar ve çeşitli geometrik hacimler kullanılarak cephede biçimsel bir saflık oluşturulmaya çalışılır. Cepheye bakıldığında kütleler ayırd edilebilir.

 

Aynı şekilde metabolizmde de Farklı geonetrik hacimler kullanılarak bir hareket yakalanmaya çalışılır. Ve yapı bir organizmaya benzetilir. Geometrik hacimler üstüste, yan yana, eklenir veya hacimlerin içi oyulur, parça parçaymış gibi gösterilir. ve formda bir hareket yakalanır.

 

Yapıyı olduğundan yüksek veya alçak, veya yapı uzuyormuş hissi yaratmak içinde açı kullanılır. Yapının bitiş noktalarında sivri açılar kullanılarak yapı sanki uzuyormuş gibi görünebilir.

 

Geometri = mimarlığın temeli

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !